ХААБ- Хөдөө, аж ахуйн бирж

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
 
Бүтээгдэхүүний нэр  Зах зээл   Нэгж   Ханш (Төгрөг)  Эх сурвалж
1.1 Рапс АНУ   тн             2,163,573 https://markets.businessinsider.com/commodities/rapeseed-price
1.2 Рапс АНУ   тн             2,163,573 https://www.reuters.com/finance/commodities/oilseeds
1.3 Рапс Украйн  тн             2,076,170 https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/raps
1.4 Рапс-offer Казахстан  тн             2,479,000 https://www.apk-inform.com/en/prices
1.5 Рапс-bid Казахстан  тн             2,244,500 https://www.apk-inform.com/en/prices
1.6 Рапс  Орос  тн             2,103,570 https://www.apk-inform.com/en/prices
2.1 Улаан буудай  АНУ  тн                778,648 https://www.bloomberg.com/markets/commodities/futures/agriculture
2.2 Улаан буудай (Зөөлөн-SRW) АНУ  тн                772,209 https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/wheat.htmlh
2.3 Улаан буудай (Хатуу-HRW) АНУ  тн                774,093 https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/kc-wheat.contractSpecs.options.html#optionProductId=7331
2.4 Улаан буудай 2 сорт  Украйн  тн                869,600 https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/pshenica_2_kl
2.5 Улаан буудай 3 сорт  Украйн  тн                836,990 https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/pshenica_3_kl
2.6 Улаан буудай 4 сорт  Украйн  тн                804,380 https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/pshenica_4_kl
2.7 Улаан буудай 3 сорт Оросын Уралын холбооны тойрог  тн                734,265 https://www.apk-inform.com/en/prices
2.8 Улаан буудай 3 сорт  Оросын Сибирийн холбооны тойрог  тн                650,916 https://www.apk-inform.com/en/prices
2.9 Улаан буудай 4 сорт  Оросын Уралын холбооны тойрог  тн                698,544 https://www.apk-inform.com/en/prices
2.1 Улаан буудай 4 сорт   Оросын Сибирийн холбооны тойрог  тн                615,195 https://www.apk-inform.com/en/prices
3.1 Амьд үхрийн фьючерс АНУ  кг                    8,177 https://www.bloomberg.com/markets/commodities/futures/agriculture
3.2 Амьд үхрийн фьючерс АНУ  кг                    7,915 https://markets.businessinsider.com/commodities/live-cattle-price
4.1 Ноолуур Монгол  1 кг           105,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.1 Ноос (хонины) Монгол  1 кг               2,500.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.2 Ноос (тэмээний) Монгол  1 кг               8,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.1 Мах (Ямаа, цул) Монгол  1 кг               9,300.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.2 Мах (Хонь, цул) Монгол  1 кг               9,800.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.3 Мах (Үхэр, цул) Монгол  1 кг             14,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.4 Мах (Үхэр, цул) Хятад  1 кг             41,105.00 https://price.21food.cn/product/951.html 
6.5 Мах (Адуу, цул) Монгол  1 кг               9,500.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.6 Мах (Тэмээ, цул) Монгол  1 кг               9,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.1 Амьд мал (Ямаа, эр) Монгол  1 толгой           160,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.2 Амьд мал (Ямаа, эм) Монгол  1 толгой           100,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.3 Амьд мал (Хонь, эр) Монгол  1 толгой           200,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.4 Амьд мал (Хонь, эм) Монгол  1  толгой          130,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.5 Амьд мал (Үхэр, эр) Монгол  1  толгой         2,000,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.6 Амьд мал (Адуу) Монгол  1  толгой        1,200,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.7 Амьд мал (Тэмээ) Монгол  1  толгой        1,800,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.8 Амьд мал (Сарлаг) Монгол  1  толгой        1,300,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
8.1 Арьс шир (Ямаа, өлөнтэй) Монгол  1 ш               8,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
8.2 Арьс шир (Хонь, өлөнтэй) Монгол  1 ш               6,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
8.3 Арьс шир (Үхэр) Монгол  1 ш             18,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
8.4 Арьс шир (Бух) Монгол  1 ш             30,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
8.5 Арьс шир (Адуу, сүүлтэй) Монгол  1 ш             10,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
8.6 Арьс шир (Тэмээ) Монгол  1 ш             25,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
8.7 Арьс шир (Сарлаг) Монгол 1 ш             20,000.00  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/