ХААБ- Хөдөө, аж ахуйн бирж

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ ХАНШНЫ МЭДЭЭЛЭЛ (2021.11.22-11.25)

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ ХАНШНЫ МЭДЭЭЛЭЛ (2021.11.22-11.25)

Бүтээгдэхүүний нэр Зах зээл Хэмжих нэгж Ханш (төгрөг) Эх сурвалж Линк
1.1 Ямааны ноолуур Монгол 1 кг           80,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
1.2 Ямааны ноолуур БНХАУ 1 кг         199,390.80 https://www.fibre2fashion.com  https://www.fibre2fashion.com/fibres/cashmere-fibre-suppliers-16116158?fbclid=IwAR3s_Y546M6wmpYx0nTRZdpxMcq1HugHdhAOw9UxdRq7sdBTaJxPoerbOxc 
1.3 Ямааны ноолуур (боловсруулсан) БНХАУ 1 кг         227,875.20 https://www.made-in-china.com  https://erdossh.en.made-in-china.com/product/UMHngkfGqbcz/China-Dehaired-Goatswool-Dehaired-Cashmere.html 
1.4 Ямааны ноолуур (боловсруулсан) БНХАУ 1 кг         227,875.20 https://www.alibaba.com  https://www.alibaba.com/product-detail/Price-Dehaired-Cashmere-Fiber-Dehairedcashmere-100_1600113682554.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_title.44c360e6XKSDqP&s=p 
1.5 Ямааны ноолуур (боловсруулсан) Монгол 1 кг         116,000.00 Хөдөө аж ахуйн бирж   http://mce.mn/ 
2.1 Ноос (хонины) Монгол 1 кг            2,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
2.2 Ноос (хонины, нарийн) Австрали 1 кг           27,569.08 https://tradingeconomics.com  https://tradingeconomics.com/commodities 
2.3 Ноос (хонины, бүдүүн) Австрали 1 кг            8,429.03 https://www.wool.com  https://www.wool.com/market-intelligence/weekly-price-reports/20212022/week-18-november-2021/ 
2.4 Ноос (хонины, цагаан, угаасан) Монгол 1 кг            2,100.00 Хөдөө аж ахуйн бирж   http://mce.mn/ 
3.1 Улаан буудай АНУ 1 тн         889,897.83 https://www.bloomberg.com  https://www.bloomberg.com/markets/commodities/futures/agriculture 
3.2 Улаан буудай (Зөөлөн) АНУ 1 тн         877,855.74 https://www.yahoo.com  https://finance.yahoo.com/quote/ZW=F?p=ZW=F&.tsrc=fin-srch 
3.3 Улаан буудай (Хатуу) АНУ 1 тн         913,659.92    https://finance.yahoo.com/quote/KE=F/ 
3.4 Улаан буудай 1 сорт Монгол 1 тн         750,000.00 http://khaads.mn  http://khaads.mn/index.php?newsid=273 
3.5 Улаан буудай 2 сорт  Украйн 1 тн         984,033.00 https://agrotender.com  https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/pshenica_2_kl 
3.6 Улаан буудай 3 сорт  Украйн 1 тн         964,987.20 https://agrotender.com  https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/pshenica_3_kl 
3.7 Улаан буудай 3 сорт  ОХУ (Урал) 1 тн         721,168.00 https://www.apk-inform.com  https://www.apk-inform.com/en/prices 
3.8 Улаан буудай 3 сорт ОХУ (Сибир) 1 тн         644,448.00 https://www.apk-inform.com  https://www.apk-inform.com/en/prices 
3.9 Улаан буудай 4 сорт Украйн 1 тн         915,256.50 https://agrotender.com  https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/pshenica_4_kl 
3.10 Улаан буудай 4 сорт  ОХУ (Урал) 1 тн         690,480.00 https://www.apk-inform.com  https://www.apk-inform.com/en/prices 
3.11 Улаан буудай 4 сорт ОХУ (Сибир) 1 тн         613,760.00 https://www.apk-inform.com  https://www.apk-inform.com/en/prices 
4.1 Тосны ургамал /Рапс/ АНУ 1 тн      2,209,414.10 https://businessinsider.com  https://markets.businessinsider.com/commodities/rapeseed-price 
4.2 Тосны ургамал /Рапс/ АНУ 1 тн      2,214,218.91 https://www.reuters.com  https://www.reuters.com/finance/commodities/oilseeds 
4.3 Тосны ургамал /Рапс/ Украйн 1 тн      2,136,330.00 https://www.apk-inform.com  https://www.apk-inform.com/en/prices 
4.4 Тосны ургамал /Рапс/ Казакстан 1 тн      2,105,600.00 https://www.apk-inform.com  https://www.apk-inform.com/en/prices 
4.5 Тосны ургамал /Рапс/ ОХУ 1 тн      2,148,160.00 https://www.apk-inform.com  https://www.apk-inform.com/en/prices 
5.1 Амьд мал (Адуу) Монгол 1 толгой      1,200,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.2 Амьд мал (Тэмээ) Монгол 1 толгой      1,500,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.3 Амьд мал (Үхэр, эр) Монгол 1 толгой      1,800,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.4 Амьд мал (үхэр, фьючерс) АНУ 1 кг            8,846.80 https://www.bloomberg.com  https://www.bloomberg.com/markets/commodities/futures/agriculture 
5.5 Амьд мал (үхэр, фьючерс) АНУ 1 кг            8,665.95 https://businessinsider.com  https://markets.businessinsider.com/commodities/live-cattle-price 
5.6 Амьд мал (Хонь, эр) Монгол 1 толгой         230,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.7 Амьд мал (Хонь, эм) Монгол 1 толгой         150,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.8 Амьд мал (Ямаа, эр) Монгол 1 толгой         180,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.9 Амьд мал (Ямаа, эм) Монгол 1 толгой         120,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.1 Мах (Үхэр, цул) Монгол 1 кг           14,500.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.2 Мах (Үхэр, цул) Хятад 1 кг           32,992.90 https://www.21food.cn  https://price.21food.cn/product/951.html  
6.3 Мах (Хонь, цул) Монгол 1 кг           10,500.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.4 Мах (Адуу, цул) Монгол 1 кг            9,500.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.5 Мах (Тэмээ, цул) Монгол 1 кг            8,500.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.6 Мах (Ямаа, цул) Монгол 1 кг            9,200.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.1 Арьс шир (Адуу, сүүлтэй) Монгол 1 ш            8,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.2 Арьс шир (Үхэр) Монгол 1 ш            5,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.3 Арьс шир (Ямаа, өлөнтэй) Монгол 1 ш           38,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.4 Арьс шир (Хонь, өлөнтэй) Монгол 1 ш            5,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.5 Арьс шир (Тэмээ) Монгол 1 ш           10,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.6 Арьс шир (Бух) Монгол 1 ш           25,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.7 Арьс шир (Сарлаг) Монгол 1 ш           10,000.00 Малчин лавлах 109  https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/