ХААБ- Хөдөө, аж ахуйн бирж

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ ХАНШНЫ МЭДЭЭЛЭЛ (2021.12.18-12.24)

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ ХАНШНЫ МЭДЭЭЛЭЛ (2021.12.18-12.24)

Бүтээгдэхүүний нэр Зах зээл  Хэмжих нэгж   Ханш (төгрөг)   Эх сурвалж   Линк 
1.1 Ямааны ноолуур Монгол  1 кг               80,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
1.2 Ямааны ноолуур БНХАУ  1 кг             199,398.50  https://www.fibre2fashion.com   https://www.fibre2fashion.com/fibres/cashmere-fibre-suppliers-16116158?fbclid=IwAR3s_Y546M6wmpYx0nTRZdpxMcq1HugHdhAOw9UxdRq7sdBTaJxPoerbOxc 
1.3 Ямааны ноолуур (боловсруулсан) БНХАУ  1 кг             227,884.00  https://www.made-in-china.com   https://erdossh.en.made-in-china.com/product/UMHngkfGqbcz/China-Dehaired-Goatswool-Dehaired-Cashmere.html 
1.4 Ямааны ноолуур (боловсруулсан) БНХАУ  1 кг             227,884.00  https://www.alibaba.com  https://www.alibaba.com/product-detail/Price-Dehaired-Cashmere-Fiber-Dehairedcashmere-100_1600113682554.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_title.44c360e6XKSDqP&s=p  
1.5 Ямааны ноолуур (боловсруулсан) Монгол  1 кг             116,000.00  Хөдөө аж ахуйн бирж    http://mce.mn/ 
2.1 Ноос (хонины) Монгол  1 кг                 2,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
2.2 Ноос (хонины, нарийн) Австрали  1 кг               27,950.63  https://tradingeconomics.com   https://tradingeconomics.com/commodities  
2.3 Ноос (хонины, бүдүүн) Австрали  1 кг                 8,850.35  https://www.wool.com   https://www.wool.com/market-intelligence/weekly-price-reports/20212022/week-18-november-2021/  
2.4 Ноос (хонины, цагаан, угаасан) Монгол  1 кг                 2,000.00  Хөдөө аж ахуйн бирж    http://mce.mn/ 
3.1 Улаан буудай АНУ  1 тн             852,775.37  https://www.bloomberg.com   https://www.bloomberg.com/markets/commodities/futures/agriculture 
3.2 Улаан буудай (Зөөлөн) АНУ  1 тн             852,276.90  https://www.yahoo.com   https://finance.yahoo.com/quote/ZW=F?p=ZW=F&.tsrc=fin-srch  
3.3 Улаан буудай (Хатуу) АНУ  1 тн             900,627.48  https://www.yahoo.com   https://finance.yahoo.com/quote/KE=F/  
3.4 Улаан буудай 1 сорт Монгол  1 тн             750,000.00  http://khaads.mn   http://khaads.mn/index.php?newsid=273 
3.5 Улаан буудай 2 сорт  Украйн  1 тн             892,363.50  https://agrotender.com   https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/pshenica_2_kl 
3.6 Улаан буудай 3 сорт  Украйн  1 тн             876,708.00  https://agrotender.com   https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/pshenica_3_kl 
3.7 Улаан буудай 3 сорт  ОХУ (Урал)  1 тн             726,495.00  https://www.apk-inform.com   https://www.apk-inform.com/en/prices 
3.8 Улаан буудай 3 сорт ОХУ (Сибир)  1 тн             648,795.00  https://www.apk-inform.com   https://www.apk-inform.com/en/prices 
3.9 Улаан буудай 4 сорт Украйн  1 тн             834,960.00  https://agrotender.com   https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/pshenica_4_kl 
3.10 Улаан буудай 4 сорт  ОХУ (Урал)  1 тн             699,300.00  https://www.apk-inform.com   https://www.apk-inform.com/en/prices 
3.11 Улаан буудай 4 сорт ОХУ (Сибир)  1 тн             617,715.00  https://www.apk-inform.com   https://www.apk-inform.com/en/prices 
4.1 Тосны ургамал /Рапс/ АНУ  1 тн           2,441,210.37  https://businessinsider.com   https://markets.businessinsider.com/commodities/rapeseed-price 
4.2 Тосны ургамал /Рапс/ АНУ  1 тн           2,420,235.00  https://www.reuters.com   https://www.reuters.com/finance/commodities/oilseeds  
4.3 Тосны ургамал /Рапс/ Украйн  1 тн           2,136,412.50  https://www.apk-inform.com  https://www.apk-inform.com/en/prices
4.4 Тосны ургамал /Рапс/ Казакстан  1 тн           2,089,600.00  https://www.apk-inform.com   https://www.apk-inform.com/en/prices  
4.5 Тосны ургамал /Рапс/ ОХУ  1 тн           2,214,450.00  https://www.apk-inform.com   https://www.apk-inform.com/en/prices  
5.1 Амьд мал (Адуу) Монгол  1 толгой           1,400,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.2 Амьд мал (Тэмээ) Монгол  1 толгой           2,000,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.3 Амьд мал (Үхэр, эр) Монгол  1 толгой           2,400,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.4 Амьд мал (үхэр, фьючерс) АНУ  1 кг                 8,768.64  https://www.bloomberg.com   https://www.bloomberg.com/markets/commodities/futures/agriculture  
5.5 Амьд мал (үхэр, фьючерс) АНУ  1 кг                 8,603.48  https://businessinsider.com   https://markets.businessinsider.com/commodities/live-cattle-price  
5.6 Амьд мал (Хонь, эр) Монгол  1 толгой             220,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.7 Амьд мал (Хонь, эм) Монгол  1 толгой             140,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.8 Амьд мал (Ямаа, эр) Монгол  1 толгой             160,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
5.9 Амьд мал (Ямаа, эм) Монгол  1 толгой             110,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.1 Мах (Үхэр, цул) Монгол  1 кг               14,500.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.2 Мах (Үхэр, цул) Хятад  1 кг               32,642.68  https://www.21food.cn   https://price.21food.cn/product/951.html  
6.3 Мах (Хонь, цул) Монгол  1 кг               10,300.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.4 Мах (Адуу, цул) Монгол  1 кг                 9,500.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.5 Мах (Тэмээ, цул) Монгол  1 кг                 8,800.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
6.6 Мах (Ямаа, цул) Монгол  1 кг                 9,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.1 Арьс шир (Адуу, сүүлтэй) Монгол  1 ш                 7,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.2 Арьс шир (Үхэр) Монгол  1 ш                 7,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.3 Арьс шир (Ямаа, өлөнтэй) Монгол  1 ш               43,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.4 Арьс шир (Хонь, өлөнтэй) Монгол  1 ш                 4,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.5 Арьс шир (Тэмээ) Монгол  1 ш               15,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.6 Арьс шир (Бух) Монгол  1 ш               25,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/ 
7.7 Арьс шир (Сарлаг) Монгол  1 ш               13,000.00  Малчин лавлах 109   https://www.facebook.com/malchinlawlakh109/