Хөдөө аж ахуйн Бирж 2017 оны 4-р сарын 21 ны байдлаар 48 удаагийн арилжаа зохион байгуулж 1100 тонн ноолуур, 1140 тонн хонины ноос, 1161 тонн ямааны завод ноос, 58 тонн тэмээний ноос, 760 тонн завод ноос арилжиж нийт 118.7 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгээд

Хөдөө аж ахуйн Бирж 2017 оны 4-р сарын 21 ны байдлаар 48 удаагийн арилжаа зохион байгуулж 1100 тонн ноолуур, 1140 тонн хонины ноос, 1161 тонн ямааны завод ноос, 58 тонн тэмээний ноос, 760 тонн завод ноос арилжиж нийт 118.7 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгээд