121 дэх долоо хоногийн арилжааны мэдээ /2015.09.28-2015.10.02/

121 дэх долоо хоногийн арилжааны мэдээ  /2015.09.28-2015.10.02/

ХААБ-ээр энэ долоо хоногт 30 тонн ноолуур, 220.5 тонн хонины ноос, 100.5 тонн завод ноос нийт 2.4 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.

 

 

Арилжигдсан бараа тус бүрийн дундаж үнэ:

 

Барааны нэр

Үнэ кг/ төг

Завод ноос (хонины, цайвар)

1,200

Хонины ноос (үргэлж, цагаан, угаасан)

2,160

Боловсруулаагүй цагаан ноолуур

60,000