139 дахь долоо хоногийн арилжааны мэдээ /2016.02.01-2016.02.05/

139 дахь долоо хоногийн арилжааны мэдээ /2016.02.01-2016.02.05/

ХААБ энэ 139 долоо хоногт 85 тонн хонины ноос 147.5 сая.төгрөгөөр, 35.7 тонн ямааны завод ноос 512.9 сая төгрөгөөр тус тус арилжиж нийт 660.4 сая төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.

Арилжигдсан бараа тус бүрийн дундаж үнэ:

Барааны нэр Үнэ кг/төг
Завод ноос /ямааны, цайвар/ 14,500
Завод ноос /ямааны, бараан/ 14,254
Хонины ноос /үргэлж цагаан, угаасан/ 2,170
Хонины ноос /доод ангийн, угаасан/ 1,170