Зураг

Хөдөө аж ахуйн Бирж 2017 оны 4-р сарын 21 ны байдлаар 48 удаагийн арилжаа зохион байгуулж 1100 тонн ноолуур, 1140 тонн хонины ноос, 1161 тонн ямааны завод ноос, 58 тонн тэмээний ноос, 760 тонн завод ноос арилжиж нийт 118.7 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгээд

Хөдөө аж ахуйн Бирж 2017 оны 4-р сарын 21 ны байдлаар 48 удаагийн арилжаа зохион байгуулж 1100 тонн ноолуур, 1140 тонн хонины ноос, 1161 тонн ямааны завод ноос, 58 тонн тэмээний ноос, 760 тонн завод ноос арилжиж нийт 118.7 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгээд байна.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

2017 оны арилжааны мэдээ.

Хөдөө аж ахуйн Бирж 2017 оны 5-р сарын 2 ны байдлаар 55 удаагийн арилжаа зохион байгуулж 2026 тонн ноолуур, 1172 тонн хонины ноос, 1195 тонн ямааны завод ноос, 58 тонн тэмээний ноос, 867 тонн завод ноос арилжиж нийт 199.4 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгээд байна.

Дэлгэрэнгүй