Зураг

ХААБ энэ долоо хоногт 221.6 тонн ноолуур, 262.2 тонн хонины ноос, 18.5 тонн ямааны завод ноос, 500 тонн хүнсний буудай тус тус арилжаалагдаж нийт 15.9 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. Мөн 2015.04.10-нд хүнсний буудайг анх оруулж 500 тонн хүнсний 2-р ангиллын буудайг 276,3 сая төгрөгөөр арилжаалсан.

Дэлгэрэнгүй