Фьючерс

Фьючерс гэрээ

Фьючерс нь хоёр тал бараа түүхий эдийг ирээдүйд тогтоосон хугацаанд,  урьдчилан тохиролцсон үнээр худалдах, худалдан авах гэрээ юм.  Фьючерс гэрээ нь зөвхөн бирж дээр арилжаалагддаг ба худалдааг аюулгүй, үр дүнтэй явуулахын тулд фьючерс гэрээнүүд бүгд стандартчилагдсан  байдаг.

Дэлгэрэнгүй

Опцион

Опцион

Опцион гэдэг нь нэг хүн нөгөөдөө тодорхой бараа түүхий эдийг тодорхой хугацаанд тохиролцсон үнээр худалдан авах буюу худалдах эрх олгох гэрээг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй

Спот

СПОТ

Спот гэрээ нь бараа, түүхий эдийг тогтоосон үнээр биет байдлаар шууд арилжаалах гэрээ юм. Энэхүү гэрээний онцлог нь худалдаж буй болон худалдан авч буй талууд тухайн үед бэлэн байгаа бараа түүхий эдийг тухайн үеийн зах зээлийн ханшаар арилждагт оршино. Энэхүү гэрээ нь хамгийн хялбар арилжигддаг.

Дэлгэрэнгүй

Форвард

Форвард гэрээ

Форвард гэрээ нь хугацаат гэрээ бөгөөд бараа түүхий эдийг тогтоосон хугацаанд, тохиролцсон нөхцөлөөр, биет байдлаар ирээдүйд нийлүүлэх болон төлбөр гүйцэтгэх гэрээ юм.

Дэлгэрэнгүй