Спот

СПОТ

Спот гэрээ нь бараа, түүхий эдийг тогтоосон үнээр биет байдлаар шууд арилжаалах гэрээ юм. Энэхүү гэрээний онцлог нь худалдаж буй болон худалдан авч буй талууд тухайн үед бэлэн байгаа бараа түүхий эдийг тухайн үеийн зах зээлийн ханшаар арилждагт оршино. Энэхүү гэрээ нь хамгийн хялбар арилжигддаг.

Дэлгэрэнгүй

Форвард

Форвард гэрээ

Форвард гэрээ нь хугацаат гэрээ бөгөөд бараа түүхий эдийг тогтоосон хугацаанд, тохиролцсон нөхцөлөөр, биет байдлаар ирээдүйд нийлүүлэх болон төлбөр гүйцэтгэх гэрээ юм.

Дэлгэрэнгүй

2017 оны 4 сарын мэдээ

2017 оны 4 дугээр сард Хөдөө аж ахуйн бирж 19 удаагийн арилжаагаар 160 585 богц ноолуур, 2 310 богц хонины ноос, 299 богц тэмээний ноос, 12 440 богц ямааны завод ноос, 3 490 богц завод ноосны арилжаа хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

2017 оны 3 сарын мэдээ

 2017 оны 3 дугаар сард Хөдөө аж ахуйн бирж 11.1 тонн ноолуур, 252.8 тонн хонины ноос, 95.5 тонн ямааны завод ноос, 413.1 тонн завод ноос арилжаалж 12.9 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

2017 оны 2 сарын мэдээ

2017 оны 2 дугаар сард Хөдөө аж ахуйн бирж 5 тонн ноолуур, 376 тонн хонины ноос, 6 тонн тэмээний ноос, 422 тонн ямааны завод ноос, 147 тонн завод ноос арилжаалж 7.3 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийлээ.

Дэлгэрэнгүй