Зураг

Спот

СПОТ

Спот гэрээ нь бараа, түүхий эдийг тогтоосон үнээр биет байдлаар шууд арилжаалах гэрээ юм. Энэхүү гэрээний онцлог нь худалдаж буй болон худалдан авч буй талууд тухайн үед бэлэн байгаа бараа түүхий эдийг тухайн үеийн зах зээлийн ханшаар арилждагт оршино. Энэхүү гэрээ нь хамгийн хялбар арилжигддаг.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

Форвард

Форвард гэрээ

Форвард гэрээ нь хугацаат гэрээ бөгөөд бараа түүхий эдийг тогтоосон хугацаанд, тохиролцсон нөхцөлөөр, биет байдлаар ирээдүйд нийлүүлэх болон төлбөр гүйцэтгэх гэрээ юм.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

Хүнсний буудайн анхны арилжааг зохион байгууллаа.

2015оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр биржийн 354 дахь удаагийн арилжаа явагдаж арилжааны нийт дүн нэг их наяд төгрөгт хүрлээ. Мөн энэ өдөр “Хүнсний буудайн”анхны арилжааг хийсэн ба арилжааны нээлтэд ХХААЯамны сайд Р.Бурмаа болон холбогдох албаны хүмүүс оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй