Зураг

Брокерын эрх олгох сургалт зохион байгуулж байна.

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК нь “Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай” хуулийн 5.1.5 болон “Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журам”-ын 2.3-т заасныг тус тус үндэслэн “Брокерын эрх олгох сургалт”-ыг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

Брокерын эрх олгох сургалт зохион байгуулж байна.

Хөдөө Аж Ахуйн Бирж нь биржийн арилжааны зах зээлд оролцогчдод арилжаанд оролцоход шаардлагатай мэдлэг олгох, мэргэжлийн зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх боловсон хүчнийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх зорилготой Брокерын эрх олгох сургалт зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

НАСДАК групп, Хөдөө аж ахуйн биржийн хамтарсан сургалт семинар боллоо.

Хөдөө аж ахуйн биржийн хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор НАСДАК компанийн мэргэжилтнүүд 2015 оны 10 сарын 19-өөс 23-ны хооронд Арилжаа, Клиринг, төлбөр тооцооны чиглэлээр 5 хоногийн мэдлэг олгох сургалтыг Хөдөө аж ахуйн биржийн оффист зохион байгууллаа. Тус сургалтад Хөдөө аж ахуйн биржийн ажилтнууд болон холбогдох бусад байгууллагын төлөөлөл оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

БРОКЕРЫН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн 5.1.5, Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журмын 2.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК нь “Брокерын эрх олгох” сургалтыг 2015 оны 06 сарын 08-аас 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

Сургалт зохион байгуулав.

“Хөдөө аж ахуйн бирж” байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хороо, Биржийн зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба, “МОСДАК” ХХК хамтран Хөдөө аж ахуйн биржийн зах зээлд ажиллах мэргэжлийн оролцогчдод зориулсан

Дэлгэрэнгүй
Зураг

Тайваньд Олон Улсын сургалтад хамрагдав.

2013 оны 9 сарын 25-аас 10 сарын 4-ний хооронд Тайванийн Тайпэй, Тайчунг хотуудад Тайванийн Олон Улсын Хамтын Ажиллагаа Хөгжлийн Сангаас (ICDF) зохион байгуулсан “Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалт” сэдэвт ээлжит сургалт зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

СУРГАЛТЫН ЗАР.

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн 5.1.5, Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журмын 2.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн тус биржийн арилжааны брокерын эрх олгох сургалт зохион байгуулах бөгөөд сертификат олгоно.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

СУРГАЛТ-СЕМИНАРЫН ЗАР.

Хөдөө аж ахуйн биржийн байнгын гишүүн брокерын компаниудын арилжааны брокеруудын сургалт-семинар 2014 оны 08 сарын 29-ний баасан гаригт 10:00-12:00, 14:00-16:00 цагт Биржийн Сургалтын танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

БРОКЕРЫН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

“Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль-ийн 5.1.5, “Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журам”-ын 2.3-т заасан эрхийнхээ хүрээнд “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК нь 2014 оны 05 дугаар сарын 19-өөс 30-ны өдрүүдэд “Брокерын эрх олгох сургалт”-ыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй