Зураг

УРИЛГА - “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн нэмэлт хувьцаа худалдах ажиллагаанд оролцох этгээдийг бүртгэх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 70 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны 330 дугаар тогтоол, Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 699 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн нэмэлт хувьцааг худалдан авах сонирхолтой этгээдийг бүртгэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

Зарлал

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор мэргэжлийн холбоод болон хувийн хэвшлийн байгууллагаас худалдан авах ажиллагааны А3 болон А5 гэрчилгээтэй мөн авто-техникийн чиглэлээр мэргэшсэн, мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан хоёр төлөөлөгчийг “Хөдөө Аж Ахуйн Бирж” ХХК-ийн тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй