Зураг

2015 оны 8 сарын мэдээ

2015 оны 8 дугаар сард Хөдөө аж ахуйн бирж 614.9 тонн ноолуур, 1667.4 тонн хонины ноос, 45.2 тонн тэмээний ноос, 39 тонн хонины завод ноос, 1000 тонн хүнсний буудай тус тус арилжиж нийт 35.6 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийлээ.

Дэлгэрэнгүй