ХААБ- Хөдөө, аж ахуйн бирж

Төлбөр тооцооны хуваарь

Клиринг, төлбөр тооцооны алба нь дараах хуваарийн дагуу төлбөр тооцоог гүйцэтгэнэ. Гэрээний төлбөрийг 16:00 цаг хүртэл хүлээн авах бөгөөд 16:00 – 17:00 цагийн хооронд дэнчингийн мөнгийг буцаах, гэрээний төлбөрийг худалдагч талд шилжүүлэх зэрэг гүйлгээг хийж гүйцэтгэнэ. Гэрээний төлбөр, дэнчин буцаах хүсэлтийг 16:00 цагаар тасалбар болгох бөгөөд түүнээс хойш хийгдсэн төлбөрийг дараагийн ажлыг өдрийн 16:00 – 17:00 цагийн хооронд шилжүүлнэ.

  №

  ТӨЛБӨР ТООЦОО ГҮЙЦЭТГЭХ ХУВААРЬ

  /Даваа-Баасан/

  Эхлэх цаг

  Дуусах цаг

  1

 

  Фьючерс арилжааны баталгаат дэнчин хүлээн авах

 

 

 

  10:00

 

  2

 

  Спот арилжааны баталгаат болон анхдагч дэнчин хүлээн авах

 

 

 

  10:00

 

  3

 

  Гэрээний төлбөр хүлээн авах, дэнчингийн хүсэлт хүлээн авах, андуурсан гүйлгээг буцаах хүсэлтийг хүлээн авах

 

  13:00

 

  16:00

  4

 

  Гэрээний төлбөр шилжүүлэх, дэнчин буцаах,  андуурсан гүйлгээг буцаах

 

 

  16:00

 

  17:00

 

Жич: Гэрээний төлбөр, дэнчин буцаах хүсэлтийг 16:00 цагаар тасалбар болгох бөгөөд түүнээс хойш хийгдсэн төлбөрийг дараагийн ажлын өдрийн 16:00 – 17:00 цагийн хооронд шилжүүлнэ.