Итгэмжлэл хүсэх

   - Итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангасан байна;

   - Итгэмжлэл хүсэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримтуудыг Биржийн Логистик, барааны албанд хүлээлгэн өгнө;

   - Бирж бүрдүүлсэн бичиг баримттай танилцан итгэмжлэл олгох шийдвэрийг гаргана.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл биржийн Логистик, барааны албатай холбоо барина уу

 

Агуулахын шалгуур үзүүлэлт, бүрдүүлэх бичиг баримтуудыг харах

Тээврийн байгууллагын шалгуур үзүүлэлт, бүрдүүлэх бичиг баримтуудыг харах