• Сарлагийн хөөвөр

   

  Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс 901.2 гаруй мянган толгой сарлагтай, жилд  дунджаар 500-аад тонн сарлагийн хөөвөр бэлтгэдэг. Сарлагийн хөөвөр нь  зөөлөн чанаараараа ямааны ноолуурын дараа ордог үнэт түүхий эд.Самнасан сарлагийн хөөврийн урт нь 30-35 мм, ямааны ноолуураас бүдүүн, голдуу бараан өнгөтэй байдаг.

  Тархалт

  Монгол орны байгаль экологи, газарзүйн бүх бүс нутагт тархсан.

  map
 • ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖЭЭР АРИЛЖИХ “ЯМААНЫ НООЛУУР”-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
  НЭГ. ЯМААНЫ НООЛУУРЫН АНГИЛАЛ, КОД

  1.1. Биржийн барааг экспортлохдоо “Хөдөө аж ахуйн биржээр арилжигдсан бараа, түүхий эдийн тодорхойлолт”-д БТКУС-ын кодын дагуу тэмдэглэл хийнэ.

  1.2. Биржийн бараа нь арилжаанд захиалга оруулах болон холбогдох бусад бичиг баримтад хэрэглэгдэх тусгай кодтой байна. Ямааны ноолуурын код нь “АААБВГ” 6 оронтой тоо байна.

  Үүнд:

  “ААА” нь биржийн барааны нэрийг илтгэх ба ямааны ноолуурын дугаар нь “001” байна.

  “Б” нь ямааны ноолуурын өнгийг илтгэх ба 1-3 хүртэл дугаарлана.

  Үүнд:
  1 – Цагаан
  2 – Цайвар
  3 – Бараан

  “Б” нь ямааны ноолуурын өнгийг илтгэх ба 1-3 хүртэл дугаарлана.

  Үүнд:
  1 – Цагаан
  2 – Цайвар
  3 – Бараан

  “Б” нь ямааны ноолуурын өнгийг илтгэх ба 1-3 хүртэл дугаарлана.

  Үүнд:
  1 – Цагаан
  2 – Цайвар
  3 – Бараан

  ХОЁР. ЯМААНЫ НООЛУУРЫН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

  2.1. Ямааны завод ноос, 19.01-ээс дээш микрометр (мкм)-ийн голчтой ноолуур, ямаанаас бусад амьтны гаралтай ноолуур энэ тодорхойлолтод хамаарахгүй.
  2.2. Биржээр арилжих боловсруулаагүй ямааны ноолуур нь дараах техникийн шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
   Жигд атираатай, уян зөөлөн, өт хорхойд идэгдээгүй;
   Хаг, хогт хольцын хэмжээ нийт жингийн 10%-иас хэтрэхгүй;  Хэвийн чийглэг 11-13%;
   Хялгасны агууламжийн хэмжээ 30%-иас хэтрэхгүй байна.
  2.3. Боловсруулсан ямааны ноолуурын хувьд Монгол улсын MNS 3683-2007 стандартын техникийн шаардлагыг баримтална.

  ГУРАВ. ЯМААНЫ НООЛУУРЫН САВЛАЛТ, ХАДГАЛАЛТ, ТЭЭВЭРЛЭЛТ
  3.1. Ямааны ноолуурыг савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд MNS 215- 2007 стандартыг баримтална.
  3.2. Биржээр арилжих ямааны ноолуурыг хариуцагч эзэн, итгэмжлэгдсэн агуулахад хүлээн авагчийн бүрдүүлсэн чанар, тоо хэмжээ, боловсруулалтын тухай мэдээллийг үндэслэн хаягжуулна.
  3.3. Ямааны ноолуурыг хадгалах итгэмжлэгдсэн агуулах нь MNS 5364-2011 стандартын шаардлагыг мөрдөж ажиллана.
  3.4. Биржийн барааг худалдан авагчийн хүсэлтээр итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчээр хүргэж болно.
  3.5. Хэрэв худалдан авагч биржийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийг ашиглахгүйгээр биржийн барааг хүлээн авах бол худалдах талын итгэмжлэгдсэн агуулахаас ачилт хийгдсэнээр хүргэлтийн үйл ажиллагаа дууссанд тооцно.

 • Суурилах бараа

  Ноолуурffff

  Гэрээний код

  <1><барааны код><дуусах сарын код ><өдөр><он> (Жишээ: 1001302K1116 гэж бараан боловсруулаагүй 1-р зэргийн ноолуурын 2016 оны 5-р сарын 11-нд хаагдах форвард гэрээ)

  Богцын хэмжээ

  10кг

  Арилжааны хуваарь

  Ажлын өдөр 11:00-12:00

  Гэрээ хаагдах өдөр

  1-12 саруудад

  Богцын үнийн хамгийн бага өөрчлөлт

  500 төгрөг

  Дэнчин

  Клиринг төлбөр тооцооны журам

  Барааны шаардлага

  “Хөдөө аж ахуйн биржээр ямааны ноолуурын тодорхойлолт” 2-р бүлэг

  Үнийн өөрчлөлтийн хязгаар

  RP±15%

  Үнэ тогтох аргачлал

  “Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журам” 5.13.2-р хэсэг

  Хэлцэл баталгаажуулах өдөр

  Т+1 хэлцэл хийснээс нэг хоногийн дотор

  Гэрээ арилжаалах сүүлийн өдөр

  Гэрээ хаагдахаас өмнөх долоо хоногийн ажлын сүүлийн өдөр

  Зөвшөөрөгдөх жингийн хэлбэлзэл

  Гэрээ хаагдахаас өмнөх долоо хоногийн ажылн сүүлийн өдөр

  Гэрээ хаагдах мэдэгдэл

  Т+5( хүлээлцсэн өдрөөс тооцно)

  Төлбөр тооцооны нөхцөл

  Mах(±5%, 10кг)

  Хүлээлцэх цэг

  Итгэмжлэгдсэн агуулах

  Хүргэлт хийх хүлээлцэх горим

  “Хөдөө аж ахуйн биржээр арилжаалах ямааны ноолуурын тодорхойлолт” 3-р бүлэг

  • 019

   Баялаг гүрэм хоршоо

   Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Баялаг гүрэм хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.03.28

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаЖ.Эрдэнэчулуун93013448
   020

   Олон ширээ хоршоо

   Дорноговь аймаг Алтанширээ сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Олон ширээ хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.03.10

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Дорноговь аймаг Алтанширээ сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаЛ.Ишдорж99905080
   021

   Явын булаг хоршоо

   Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Явын булаг хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.03.11

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаЦ.Наранцэцэг94305151
   022

   Орлогоо овоо цээл хоршоо

   Төв аймаг Цээл сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Орлогоо овоо цээл хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2022.03.10

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Төв аймаг Цээл сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаД.Одонбилэг99464464
   023

   Өндөр сант тахилга хоршоо

   Төв аймаг Эрдэнэсант сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Өндөр сант тахилга хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2021.09.27

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Төв аймаг Эрдэнэсант сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаГ.Эрдэнэсант89831587
   024

   Хөв дэлгэр хоршоо

   Говь-Алтай Дэлгэр сум
   4.0
   Идэвхтэй
   Хөв дэлгэр хоршоо
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2021.12.07

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Говь-Алтай Дэлгэр сум

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   Ноолуур
   Ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Хоршооны даргаЧ.Мөнхдалай89831587
   025

   Суварга Алтай ХХК

   4.0
   Идэвхгүй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Суварга Алтай ХХК
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2020

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   • Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
   • Ямааны Угаасан ноолуур
   • Ямааны самнасан ноолуур
   • Хонины ноос
   • Бодын хөөвөр
   • Тэмээний ноос
   • Завод ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Барааны брокерБ.Эрхэс80138363
   026

   Цэц-Инвест ХХК

   Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот
   4.1
   Идэвхтэй
   Хоршооны дэлгэрэнгүй
   Цэц-Инвест ХХК
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2013

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   • Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
   • Ямааны Угаасан ноолуур
   • Ямааны самнасан ноолуур
   • Хонины ноос
   • Бодын хөөвөр
   • Тэмээний ноос
   • Завод ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1Барааны брокерЛ.Уянгахүү94004008
   027

   Бадархундага оргил ХХК

   улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг
   4.0
   Идэвхгүй
   Бадархундага оргил ХХК
   Гишүүнээр элссэн огноо:

   2013

   Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

   улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг

   Товч танилцуулга:

   Бадархундага оргил ХХК компани анх 2012 он үүсгэн байгуулагдаж малын гаралтай түүхийн эд бэлтгэн нийлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа хийж эхэлсэн. 2013 онд Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх бүхий тусгай зөвшөөрлийг 2013 оны 03 дугаар сарын 27 ны 501/10 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн эрх авч биржийн арилжаанд дараах төрлөөр оролцож байна үүнд:

   Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
   • Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
   • Ямааны Угаасан ноолуур
   • Ямааны самнасан ноолуур
   • Хонины ноос
   • Бодын хөөвөр
   • Тэмээний ноос
   • Завод ноос
   Гишүүд:

   Албан тушаал Нэр Утас
   1ЗахиралШ.Баярмагнай
   1Барааны брокерӨ.Чулуунбаатар99117643