Завод ноос

Нядалсан, зүй бусаар хорогдсон, халдваргүй өвчнөөр үхсэн малын арьс, ширнээс үйлдвэрийн аргаар зумлан салгаж, угаасан ноосыг завод ноос гэдэг. Зумлахдаа шохойдлогын, түрхлэгийн гэсэн үндсэн хоёр аргыг ашиглана. Завод ноосыг дотор нь малын төрлөөр ангилдаг.

Завод ноос нь ихэвчлэн ноолуур, хялгаснаас бүрдэх бөгөөд арьснаас салгах арга технологиос шалтгаалан ширхэгтийнх нь өнгөнд химийн бодисны нөлөө бага зэрэг орсон байх нь бий. Завод ноосны ноолуурын агууламжийг лабораторийн шинжилгээгээр тодорхойлдог.