Төлөвлөгөө

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсөвт тодотгол оруулах тухай

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсөвт тодотгол оруулах тухай

879.59 Kb
05 сарын 09, 2024

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2024 оны төлөвлөгөө

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2024 оны төлөвлөгөө

756.29 Kb
01 сарын 29, 2024

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсөв

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсөв

860.68 Kb
01 сарын 02, 2024

Компанийн 2023 оны тодосгосон төсөв

Компанийн 2023 оны тодосгосон төсөв

293.56 Kb
01 сарын 02, 2024

Компанийн 2023 оны тодотгосон төсөв

Компанийн 2023 оны тодотгосон төсөв

990.44 Kb
09 сарын 22, 2023

2023 оны тодотгосон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2023 оны тодотгосон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

1.70 Mb
04 сарын 12, 2023

Компанийн 2023 оны тодотгосон төсөв

Компанийн 2023 оны тодотгосон төсөв

2.91 Mb
04 сарын 07, 2023

2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

1.47 Mb
01 сарын 03, 2023

2023 оны төсөв

2023 оны төсөв

2.55 Mb
01 сарын 03, 2023

Стратегийн төлөвлөгөө