ХААБ 2023 оны тайлан

ХААБ 2023 оны тайлан

774.04 Kb
04 сарын 16, 2024

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК-ийн 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК-ийн 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

804.47 Kb
03 сарын 26, 2024

340 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАН

340 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАН

91.48 Kb
05 сарын 19, 2023

Компанийн 2023 оны тодотгосон төсөв

Компанийн 2023 оны тодотгосон төсөв

2.91 Mb
04 сарын 07, 2023

Х”Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

Х”Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

5.26 Mb
04 сарын 04, 2023

2022 оны үйл ажиллагааны тайлан

2022 оны үйл ажиллагааны тайлан

5.55 Mb
02 сарын 08, 2023

Бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 2022 аудит

Бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 2022 аудит

284.74 Kb
01 сарын 16, 2023

Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах ТӨБЗГ 506 тоот 20221108

Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах ТӨБЗГ 506 тоот 20221108

3.65 Mb
01 сарын 09, 2023

Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай ТӨБЗГ 494 тоот тогтоол 20221108

Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай ТӨБЗГ 494 тоот тогтоол 20221108

2.09 Mb
01 сарын 09, 2023