Нүүр хуудасГишүүнчлэлБайнгын гишүүн

Байнгын гишүүн

Биржийн арилжаанд оролцогчийг байнгын болон байнгын бус гишүүн оролцогч гэж ангилна. Биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/ нь үндэсний хөрөнгө оруулалт давамгайлсан хуулийн этгээд байх бөгөөд биржийн байнгын гишүүн оролцогч гэнэ. Биржийн байнгын гишүүн оролцогч биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрлийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дөрөвдүгээр бүлэгт болон энэ хуулийн 11.2.3, 11.2.6-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

Биржийн байнгын гишүүний үйл ажиллагаа:

Байнгын гишүүн нь дараах эрхүүдийг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн эдэлнэ. Биржийн арилжаанд оролцоно.

Энэхүү журмын 3.7-т заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд нь Биржийн байнгын гишүүнээр, хоршоо нь Биржийн байнгын бус гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргана.

Файл татаж авах:   Биржийн байнгын гишүүн

Брокерууд

 • 001

  Суварга Алтай ХХК

  4.0
  Идэвхгүй
  Хоршооны дэлгэрэнгүй
  Суварга Алтай ХХК
  Гишүүнээр элссэн огноо:

  2020

  Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
  • Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
  • Ямааны Угаасан ноолуур
  • Ямааны самнасан ноолуур
  • Хонины ноос
  • Бодын хөөвөр
  • Тэмээний ноос
  • Завод ноос
  Гишүүд:

  Албан тушаал Нэр Утас
  1Барааны брокерБ.Эрхэс80138363
  002

  Цэц-Инвест ХХК

  Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот
  4.1
  Идэвхтэй
  Хоршооны дэлгэрэнгүй
  Цэц-Инвест ХХК
  Гишүүнээр элссэн огноо:

  2013

  Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

  Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот

  Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
  • Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
  • Ямааны Угаасан ноолуур
  • Ямааны самнасан ноолуур
  • Хонины ноос
  • Бодын хөөвөр
  • Тэмээний ноос
  • Завод ноос
  Гишүүд:

  Албан тушаал Нэр Утас
  1Барааны брокерЛ.Уянгахүү94004008
  003

  Бадархундага оргил ХХК

  улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг
  4.0
  Идэвхгүй
  Бадархундага оргил ХХК
  Гишүүнээр элссэн огноо:

  2013

  Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

  улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг

  Товч танилцуулга:

  Бадархундага оргил ХХК компани анх 2012 он үүсгэн байгуулагдаж малын гаралтай түүхийн эд бэлтгэн нийлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа хийж эхэлсэн. 2013 онд Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх бүхий тусгай зөвшөөрлийг 2013 оны 03 дугаар сарын 27 ны 501/10 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн эрх авч биржийн арилжаанд дараах төрлөөр оролцож байна үүнд:

  Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
  • Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
  • Ямааны Угаасан ноолуур
  • Ямааны самнасан ноолуур
  • Хонины ноос
  • Бодын хөөвөр
  • Тэмээний ноос
  • Завод ноос
  Гишүүд:

  Албан тушаал Нэр Утас
  1ЗахиралШ.Баярмагнай
  1Барааны брокерӨ.Чулуунбаатар99117643
  004

  Алтан шагай импекс

  Төв аймаг
  4.8
  Идэвхтэй
  Хоршооны дэлгэрэнгүй
  Алтан шагай импекс
  Гишүүнээр элссэн огноо:

  2013

  Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

  Төв аймаг

  Товч танилцуулга:

  Алтаншагай импэкс нь 2013 оноос хойш хөдөө аж ахуйн биржийн брокерын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд туз гүйцэтгэх захирал нягтлан бодогч арилжааны брокер барааны брокер захиалгын брокер гэсэн бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 501/09 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн эрх авч биржийн арилжаанд дараах төрлөөр оролцож байна үүнд:

  Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
  • Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
  • Ямааны Угаасан ноолуур
  • Ямааны самнасан ноолуур
  • Хонины ноос
  • Бодын хөөвөр
  • Тэмээний ноос
  • Завод ноос
  Гишүүд:

  Албан тушаал Нэр Утас
  1Барааны брокерБаяндорж99099952
  005

  Хаан тэлмэн ХХК

  улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг
  4.8
  Идэвхтэй
  Хаан тэлмэн ХХК
  Хаан тэлмэн ХХК
  Гишүүнээр элссэн огноо:

  9 сар, 2021

  Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

  улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг

  Товч танилцуулга:

  Хаан Тэлмэн ХХК компани анх 2008 он үүсгэн байгуулагдаж малын гаралтай түүхийн эд бэлтгэн нийлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа хийж эхэлсэн. 2013 онд Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх бүхий тусгай зөвшөөрлийг 2013 оны 03 дугаар сарын 27 ны 501/10 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн эрх авч биржийн арилжаанд дараах төрлөөр оролцож байна үүнд: • Ямааны боловсруулаагүй ноолуур • Ямааны Угаасан ноолуур • Ямааны самнасан ноолуур • Хонины ноос • Бодын хөөвөр • Тэмээний ноос • Завод ноос • Рапс • Хүнсний буудай Мөн манай компани Хөдөө аж ахуйн биржтэй нягт холбоотой ажиллаж гишүүн нэмэгдүүлэх зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн Зүүн бүрэн сумад тестийн арилжааг зохион байгуулж байсан. Одоо манай компани нь Захирал, нягтлан бодогч, захиалгын 1 брокер, барааны 1 брокертой Улаанбаатар хот үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна

  Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
  Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
  Ямааны Угаасан ноолуур
  Ямааны самнасан ноолуур
  Хонины ноос
  Гишүүд:

  Одоо манай компани нь Захирал, нягтлан бодогч, захиалгын 1 брокер, барааны 1 брокертой Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сумын 5- дугаар багт үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  Албан тушаал Нэр Утас
  1ЗахиралО.Батсүлд99114542
  1Барааны брокерГ.Даваасүрэн99093450
  Сүүлийн 3 жилийн арилжаа хэлцлийн тоо гарчиг
  Он Нийт арилжааны тоо Нийт хэлцлийн тоо
  202173283
  202079564
  2019113568
  006

  Ханбүргэд Хэнтий ХХК

  Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 5- дугаар баг.
  4.9
  Идэвхтэй
  Хоршооны дэлгэрэнгүй
  Ханбүргэд Хэнтий ХХК
  Гишүүнээр элссэн огноо:

  9 сар, 2013

  Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

  Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 5- дугаар баг.

  Товч танилцуулга:

  Ханбүргэд Хэнтий ХХК компани анх 2004 он үүсгэн байгуулагдаж малын гаралтай түүхийн эд бэлтгэн нийлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа хийж эхэлсэн. 2013 онд Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх бүхий тусгай зөвшөөрлийг 2013 оны 03 дугаар сарын 13 ны 700/03 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн эрх авч биржийн арилжаанд оролцож байна.

  Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
  Ямааны боловсруулаагүй ноолуур
  Ямааны Угаасан ноолуур
  Ямааны самнасан ноолуур
  Хонины ноос
  Гишүүд:

  Албан тушаал Нэр Утас
  1ЗахиралЧ.Амгаланбаатар99114294
  1Барааны брокерЦ.Угтахбаяр99065075
  1Захиалгын брокерЧ.Отгончимэг99063268
  1Нягтлан бодогчМ.Дагва99900302

Давуу тал

Бараа, түүхий эдийн зохицуулалттай зах зээлд оролцож, компанийн ашиг орлого нэмэх

Харилцагчдад зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх

Брокерын компанийн хувьд төлөвших, мэргэшсэн брокерууд, боловсон хүчинтэй болох

Бараа, түүхий эдийг цуглуулах, хүргэх нэгдсэн тогтолцоонд нэгдэх

Эрсдэлгүй төлбөр тооцоо хийгдэх баталгааг харилцагчдад өгөх

Брокер компани нь ХААБ-д гишүүнээр элсэх алхам

ХААБ-н шалгуур үзүүлэлтээр бичиг баримт бүрдүүлнэ.
1
ХААБ-н шалгуур үзүүлэлтээр бичиг баримт бүрдүүлнэ.

ХХК-ууд Хөдөө Аж Ахуйн биржийн шалгуур үзүүлэлт хангасан шаардлагатай бичиг, баримт бүрдүүлж өгнө.

ХААБ ХХК-д тодорхойлолт олгоно.
2
ХААБ ХХК-д тодорхойлолт олгоно.

Хөдөө Аж Ахуйн бирж ХХК-нд тодорхойлолт олгоно.

ХХК СЗХ-ны шалгуур үзүүлэлтээр бичиг баримт бүрдүүлнэ.
3
ХХК СЗХ-ны шалгуур үзүүлэлтээр бичиг баримт бүрдүүлнэ.

ХХК Санхүүгийн зохицуулах хорооны шалгуур үзүүлэлт хангасан шаардлагатай бичиг, баримт бүрдүүлж өгнө.

СЗХ ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгоно.
4
СЗХ ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгоно.

Санхүүгийн зохицуулах хороо бичиг баримтуудыг нягталж тусгай зөвшөөрөл ХХК-д олгоно.

ХХК ХААБ дээр гишүүний гэрээ байгуулж арилжаанд оролцоно.
5
ХХК ХААБ дээр гишүүний гэрээ байгуулж арилжаанд оролцоно.

ХХК Хөдөө Аж Ахуйн бирж дээр гишүүний гэрээ байгуулсанаар арилжаанд оролцох эрх нээгдэнэ.

ХХК ХААБ дээр гишүүний гэрээ байгуулж арилжаанд оролцоно.
6
ХХК ХААБ дээр гишүүний гэрээ байгуулж арилжаанд оролцоно.

ХХК Хөдөө Аж Ахуйн бирж дээр гишүүний гэрээ байгуулсанаар арилжаанд оролцох эрх нээгдэнэ.

СЗХ ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгоно.
7
СЗХ ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгоно.

Санхүүгийн зохицуулах хороо бичиг баримтуудыг нягталж тусгай зөвшөөрөл ХХК-д олгоно.

Бүрдүүлэх бичиг баримтууд

Шинээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримтууд

Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүрдүүлэх бичиг баримт