ХААБ- Хөдөө, аж ахуйн бирж

2021 оны VI сарын арилжааны мэдээ

Тухайн сард арилжаатай 19 өдөр байснаас арилжигдсан барааны хэмжээ 3,773,280 кг байв.

Арилжигдсан хэмжээ 3,773,280 кг

Барааны бүлэг

 • Ямааны завод ноос
  225,750 кг
 • Ямааны ноолуур
  2,647,730 кг
 • Тэмээний ноос
  42,900 кг
 • Хонины ноос
  856,900 кг

Жигнэсэн дундаж үнэ

Ямааны завод ноос: 21,373₮
Ямааны ноолуур: 124,651₮
Тэмээний ноос: 11,450₮
Хонины ноос: 1,845₮
 • Ямааны завод ноос
  21,373₮
 • Ямааны ноолуур
  124,651₮
 • Тэмээний ноос
  11,450₮
 • Хонины ноос
  1,845₮

MAPIX

From: To:
illustration

Бидний тухай

Бирж 2013 оноос 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 834 өдрийн арилжаа зохион байгуулж, арилжааны нийт дүн 2.42 их наяд төгрөгт хүрээд байна.

icon

Эрхэм зорилго

Монголын хөдөө аж ахуйн салбарын бараа, түүхий эдийг бэлтгэн нийлүүлэх, хадгалах, тээвэрлэх, биржээр арилжих оновчтой тогтолцоог бий болгох замаар малчид, хоршоодын оролцоог нэмэгдүүлэх, үндэсний үйлдвэрийг чанартай түүхий эдээр хангах, экспортын орлогыг өсгөх нөхцөлийг бүрдүүлнэ

icon

Бидний зорилт

Бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, Зах зээлд оролцогчдын тоог нэмэгдүүлэх, Ложистгийн төвийг бий болгох, зах зээлийн дэд бүтцийг сайжруулах, Зах зээлийн хөрвөх чадварыг дээшлүүлэх, Компанийн засаглалыг сайжруулах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх

icon

Бидний үнэт зүйл

Нэр хүнд, Хариуцлага, Үнэнч шударга зарчим, Мэргэшсэн боловсон хүчин, Ёс зүй, Дэвшилтэт технологи, Багаар ажиллах чадвар

Үйл ажиллагаа

Бирж нь бараа, түүхий эдийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл боломж, онцлогоос шалтгаалан худалдагч, худалдан авагч талуудын бараа, түүхий эд худалдах, худалдан авах гэрээг үндэслэн төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэх буюу хоёр талт клирингийн зарчмаар төлбөр тооцоо, клирингийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

icon

Арилжаа

Спот, Форвард, Фьючерс, Опцион гэсэн 4 төрлийн гэрээгээр хуваарийн дагуу арилжаа явагдана.

icon

Гишүүнчлэл

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны эрхтэй байнгын гишүүд болон итгэмжлэл олгосон гишүүнчлэлтэй.

icon

Клиринг, төлбөр тооцоо

Арилжаанд оролцогч нь дараах дансуудыг ашиглан дэнчингийн мөнгө болон гэрээний төлбөрийг байршуулна.

icon

Логистик

Өөрийн болон итгэмжлэгдсэн агуулах, тээврийн байгууллагууд.

image

Арилжааг хүссэн газраасаа

Арилжаанд оролцохыг хүссэн хүн бүр iOS болон Android үйлдлийн системтэй гар утсаа ашиглан, хүссэн газраасаа бүртгүүлж, биржийн арилжаанд оролцох боломжтой..

 • Хялбар хэрэглээ

 • Олон улсын стандарт

 • Аюулгүй байдал

 • Хялбар хэрэглээ

 • Олон улсын стандарт

 • Аюулгүй байдал

Татах Зөвхөн бүртгэлтэй гишүүд

Түгээмэл
Асуулт & хариулт

Сургалт нь сар бүрийн эхний долоо хоног бүр ХААБ-ын Арилжааны танхимд явагддаг байна.

Шинэ журам зөвхөн ноолуур төдийгүй биржээр арилжигдах барааны жагсаалтад орсон бүх барааны хувьд үйлчилнэ. Тус журмын зарим зохицуулалтын» хувьд брокерууд харилцан адилгүй ойлголттой байгаа тул шинэ журмаар ямар харилцааг хэрхэн зохицуулсан талаар хариулъя. Журам хэрэгжиж эхэлснээр байнгын гишүүн брокерууд арилжаанд оролцохдоо танхимаар болон орон нутгаас онлайн хэлбэрээр оролцохыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд эдгээр хэлбэрээр арилжаанд оролцох брокер эхлээд биржийн “итгэмжлэгдсэн” болон түр гэрээт агуулахуудад бараагаа оруулж, тухайн агуулахаас “Агуулахын бүртгэл”-ийн програмаар барааны хэмжээ, гарал үүслийг бирж рүү мэдээлж зарах захиалга оруулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл, брокерууд биржээс итгэмжлэл олгосон агуулахууд болон түр гэрээт агуулах бүхий субъектүүдтэй гэрээ байгуулж бараагаа тухайн агуулахаар дамжуулж бүртгүүлж, шалгуулж арилжаанд орох болсон. Итгэмжлэгдсэн болон түр гэрээт агуулахууд нь боловсруулах үйлдвэрүүд/ийн агуулах/ юм. Дурдсан ажиллагааны үе шатыг схемчилбэл: Харилцагч à брокерын компанид данс нээлгэх, захиалга өгөх à агуулахад бараагаа оруулах à барааны мэдээг агуулах бирж рүү дамжуулах à брокер арилжаанд оролцож захиалгыг биелүүлэх.

Эхлээд өнгөрсөн жилийн үйл ажиллагаа болон арилжаа зохион байгуулалтын талаар товч тайлбарлаад асуултанд хариулт өгвөл ойлгомжтой байх болов уу. 2013 оны хувьд Бирж болон арилжаанд оролцогчид зах зээлээ зохион байгуулах арга хэлбэрээ тодорхойлж, туршилтын журмаар явагдсан. Энэ жилээс арай өөр зорилт тавьж байна. Учир нь Монголын хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийг худалдан авагчид нь дотооддоо үйлдвэрүүд, гадаадын худалдан авагчдын хувьд зуучлагчид байсаар байна. Иймд эцсийн худалдан авагчдыг зах зээлд татан оролцуулах хэрэгтэй байгаа тул тэдгээрийн шаардлага, стандартыг хангах агуулахууд нь боловсруулах үйлдвэрүүд байх боломжтой гэж үзээд энэхүү шинэчилсэн шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж мөрдүүлж эхлээд байна. Энэхүү шаардлагын дагуу брокерууд итгэмжлэгдсэн агуулахад байгаа барааг арилжаалах зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай байгаа юм.

Биржийн байнгын гишүүнээр элсэхэд хуулийн этгээдийн бичиг баримт, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын бүтэц, ажлын байр болон техник, тоног төхөөрөмж, агуулах, санхүүгийн шалгуурыг хангасан байх ёстой. Тус шалгуурыг http://mce.mn/membership http://mce.mn/membership холбоосоор орж үзнэ үү.

Дурдсан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, гишүүнээр элсэх өргөдлөө Гишүүнчлэлийн албанд ирүүлсэн компанийн бичиг баримттай нарийвчлан танилцаад, Биржийн зохих албадын ажилтнууд тус компанийн ажлын байранд очин, шалгуур хангаж буй эсэхийг биечлэн шалгана. Шаардлага хангасан гэж үзвэл байнгын гишүүний гэрээ байгуулна.

Компанийн байрандаа back office програм суулгаснаар: Харилцагчийн жагсаалт харах, шинээр нэмэх; Дансны жагсаалт харах, данс нээх; Агуулахын мэдээ харах; Агуулахын бүртгэл харах; Захиалгын түүх харах; Хэлцлийн түүх харах; Фьючерсийн арилжаанд оролцох боломж тус тус бүрдэнэ.

Хамтрагч байгууллагууд

partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo