ХААБ- Хөдөө, аж ахуйн бирж

2022 оны V сарын арилжааны мэдээ

Тухайн сард арилжаатай 21 өдөр байснаас арилжигдсан барааны хэмжээ 5,228,430 кг байв.

Арилжигдсан хэмжээ 5,228,430 кг

Барааны бүлэг

 • Хонины ноос
  1,360,300 кг
 • Ямааны ноолуур
  2,258,610 кг
 • Тэмээний ноос
  587,700 кг
 • Тосны ургамал
  1,000 кг
 • Ямааны завод ноос
  1,020,820 кг

Жигнэсэн дундаж үнэ

Хонины ноос: 1,400₮
Ямааны ноолуур: 132,117₮
Тэмээний ноос: 8,117₮
Тосны ургамал: 1,502,000₮
Ямааны завод ноос: 21,377₮
 • Хонины ноос
  1,400₮
 • Ямааны ноолуур
  132,117₮
 • Тэмээний ноос
  8,117₮
 • Тосны ургамал
  1,502,000₮
 • Ямааны завод ноос
  21,377₮

MAPIX

From: To:

Бидний тухай

Бирж 2013 оноос 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуусталх хугацаанд нийт 1339 өдрийн арилжаа зохион байгуулж, арилжааны нийт дүн 4.3 их наяд төгрөгт хүрээд байна.

icon

Эрхэм зорилго

Монголын хөдөө аж ахуйн салбарын бараа, түүхий эдийг бэлтгэн нийлүүлэх, хадгалах, тээвэрлэх, биржээр арилжих тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх замаар малчид, хоршоодын оролцоог нэмэгдүүлэх, үндэсний үйлдвэрийг чанартай түүхий эдээр хангах, экспортын орлогыг өсгөх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

icon

Бидний зорилт

Биржийн арилжаанд оруулах бараа, түүхий эдийн нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, биржийн зах зээлд оролцогчдын тоог нэмэгдүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон ложистикийн төвийг бий болгох, салбарын дэд бүтцийг сайжруулах, зах зээлийн хөрвөх чадварыг дээшлүүлэх, Компанийн засаглалыг сайжруулах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ

icon

Бидний үнэт зүйл

Нэр хүнд, Хариуцлага, Үнэнч шударга зарчим, Мэргэшсэн боловсон хүчин, Ёс зүй, Дэвшилтэт технологи, Багаар ажиллах чадвар.

Үйл ажиллагаа

Бирж нь бараа, түүхий эдийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл боломж, онцлогоос шалтгаалан худалдагч, худалдан авагч талуудын бараа, түүхий эд худалдах, худалдан авах гэрээг үндэслэн төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэх буюу хоёр талт клирингийн зарчмаар төлбөр тооцоо, клирингийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

icon

Арилжаа

Спот, Форвард, Фьючерс, Опцион гэсэн 4 төрлийн гэрээгээр хуваарийн дагуу арилжаа явагдана.

icon

Гишүүнчлэл

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны эрхтэй байнгын гишүүд болон итгэмжлэл олгосон гишүүнчлэлтэй.

icon

Клиринг, төлбөр тооцоо

Арилжаанд оролцогч нь дараах дансуудыг ашиглан дэнчингийн мөнгө болон гэрээний төлбөрийг байршуулна.

icon

Логистик

Өөрийн болон итгэмжлэгдсэн агуулах, тээврийн байгууллагууд.

Түгээмэл
Асуулт & хариулт

Сургалт нь сар бүрийн эхний долоо хоног бүр ХААБ-ын Арилжааны танхимд явагддаг байна.

Шинэ журам зөвхөн ноолуур төдийгүй биржээр арилжигдах барааны жагсаалтад орсон бүх барааны хувьд үйлчилнэ. Тус журмын зарим зохицуулалтын» хувьд брокерууд харилцан адилгүй ойлголттой байгаа тул шинэ журмаар ямар харилцааг хэрхэн зохицуулсан талаар хариулъя. Журам хэрэгжиж эхэлснээр байнгын гишүүн брокерууд арилжаанд оролцохдоо танхимаар болон орон нутгаас онлайн хэлбэрээр оролцохыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд эдгээр хэлбэрээр арилжаанд оролцох брокер эхлээд биржийн “итгэмжлэгдсэн” болон түр гэрээт агуулахуудад бараагаа оруулж, тухайн агуулахаас “Агуулахын бүртгэл”-ийн програмаар барааны хэмжээ, гарал үүслийг бирж рүү мэдээлж зарах захиалга оруулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл, брокерууд биржээс итгэмжлэл олгосон агуулахууд болон түр гэрээт агуулах бүхий субъектүүдтэй гэрээ байгуулж бараагаа тухайн агуулахаар дамжуулж бүртгүүлж, шалгуулж арилжаанд орох болсон. Итгэмжлэгдсэн болон түр гэрээт агуулахууд нь боловсруулах үйлдвэрүүд/ийн агуулах/ юм. Дурдсан ажиллагааны үе шатыг схемчилбэл: Харилцагч à брокерын компанид данс нээлгэх, захиалга өгөх à агуулахад бараагаа оруулах à барааны мэдээг агуулах бирж рүү дамжуулах à брокер арилжаанд оролцож захиалгыг биелүүлэх.

Эхлээд өнгөрсөн жилийн үйл ажиллагаа болон арилжаа зохион байгуулалтын талаар товч тайлбарлаад асуултанд хариулт өгвөл ойлгомжтой байх болов уу. 2013 оны хувьд Бирж болон арилжаанд оролцогчид зах зээлээ зохион байгуулах арга хэлбэрээ тодорхойлж, туршилтын журмаар явагдсан. Энэ жилээс арай өөр зорилт тавьж байна. Учир нь Монголын хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийг худалдан авагчид нь дотооддоо үйлдвэрүүд, гадаадын худалдан авагчдын хувьд зуучлагчид байсаар байна. Иймд эцсийн худалдан авагчдыг зах зээлд татан оролцуулах хэрэгтэй байгаа тул тэдгээрийн шаардлага, стандартыг хангах агуулахууд нь боловсруулах үйлдвэрүүд байх боломжтой гэж үзээд энэхүү шинэчилсэн шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж мөрдүүлж эхлээд байна. Энэхүү шаардлагын дагуу брокерууд итгэмжлэгдсэн агуулахад байгаа барааг арилжаалах зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай байгаа юм.

Биржийн байнгын гишүүнээр элсэхэд хуулийн этгээдийн бичиг баримт, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын бүтэц, ажлын байр болон техник, тоног төхөөрөмж, агуулах, санхүүгийн шалгуурыг хангасан байх ёстой. Тус шалгуурыг http://mce.mn/membership http://mce.mn/membership холбоосоор орж үзнэ үү.

Дурдсан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, гишүүнээр элсэх өргөдлөө Гишүүнчлэлийн албанд ирүүлсэн компанийн бичиг баримттай нарийвчлан танилцаад, Биржийн зохих албадын ажилтнууд тус компанийн ажлын байранд очин, шалгуур хангаж буй эсэхийг биечлэн шалгана. Шаардлага хангасан гэж үзвэл байнгын гишүүний гэрээ байгуулна.

Компанийн байрандаа back office програм суулгаснаар: Харилцагчийн жагсаалт харах, шинээр нэмэх; Дансны жагсаалт харах, данс нээх; Агуулахын мэдээ харах; Агуулахын бүртгэл харах; Захиалгын түүх харах; Хэлцлийн түүх харах; Фьючерсийн арилжаанд оролцох боломж тус тус бүрдэнэ.

Хамтрагч байгууллагууд

partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo