11 сарын 02, 2022

ТООН МЭДЭЭ: УЛААНБУУДАЙН ХУРААЛТ 92.8 ХУВЬТАЙ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Ургац хураалтын явц (11 дүгээр сарын 01-ний байдлаар) 325.5 мянган га-гаас 388.3 мянган  тонн үр тариа, үүнээс 305.4 мянган  га-гаас 366.1 мянган тонн улаанбуудай, 19.2 мянган га-гаас 208.8 мянган тонн төмс, 11.5 мянган га-гаас 130.9 мянган тонн хүнсний ногоо, 49.8 мянган га-гаас 129.7 мянган тонн тэжээлийн ургамал, 94.9 мянган га-гаас 39.0 мянган тонн тосны ургамал тус тус хураан авсан мэдээтэй байна.

Хувиар авч үзвэл, үр тарианы хураалт 93.4 хувь, улаанбуудайн хураалт 92.8 хувь, төмсний хураалт 96.9 хувь, хүнсний ногооны хураалт 103.6 хувь, тэжээлийн хураалт 73.3 хувь, тосны ургамлын хураалт 82.2 хувьтай үргэлжилж байна.

 

Эх сурвалж ХХААХҮЯ

Бусад мэдээ