11 сарын 07, 2022

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2022.11.1-2022.11.4/

НИЙТ 6.4 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА.

2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ээс 4-ний хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 5 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 43 хэлцлээр 6.4 тэрбум төгрөгийн энү бүхий бараа түүхий эд болох 400кг ямааны ноолуур, 49.4 тонн ямааны завод ноос, 498.2 тонн хонины ноос, 101.6 тонн т эмээний ноос, 2.5 тонн тосны ургамал тус тус арилжсан байна.

Бусад мэдээ