11 сарын 28, 2022

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2022.11.21-2022.11.25

НИЙТ 2.3  ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА

2022 оны 11 дүгээр сарын 21-өөс 25-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 3 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 8 хэлцлээр 2.3 тэрбум төгрөгийн энү бүхий бараа түүхий эд болох 7.5 тонн ямааны ноолуур, 26 тонн ямааны завод ноос,24.8 тонн хонины ноос тус тус арилжсан байна.

 

Бусад мэдээ