12 сарын 05, 2022

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2022.11.28-2022.12.2

НИЙТ 1.5  ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА

2022 оны 11 дүгээр сарын 28-аас 12 дугаар сарын 2-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 3 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 7 хэлцлээр 1.5 тэрбум төгрөгийн энү бүхий бараа түүхий эд болох 5.6 тонн ямааны ноолуур, 333.4 тонн хонины ноос тус тус арилжсан байна.

Бусад мэдээ