12 сарын 08, 2022

11-Р САРЫН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ📈

НИЙТ 18.4 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА.
2022 оны 11 дүгээр сард хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 14 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 103 хэлцлээр 18.4 тэрбум төгрөгийн энү бүхий бараа түүхий эд болох 41.6 тонн ямааны ноолуур, 1342 тонн хонины ноос, 99 тонн ямааны завод ноос, 268 тонн тэмээний ноос, 2.5 тонн тосны ургамлыг  тус тус арилжсан байна.

Бусад мэдээ