12 сарын 12, 2022

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2022.12.5-2022.12.9

НИЙТ 2.1  ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА

2022 оны 12 дугаар сарын 05-аас 12 дугаар сарын 9-ний хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 3 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 24 хэлцлээр 2.1 тэрбум төгрөгийн энү бүхий бараа түүхий эд болох 26 тонн ямааны завод ноос, 9.6 тонн хонины ноос, 1000 тонн тосны ургамал, 11.6 тонн хонины завод ноос тус тус арилжсан байна.

 

Бусад мэдээ