12 сарын 19, 2022

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2022.12.12-2022.12.16

НИЙТ 11.8  ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА

2022 оны 12 дугаар сарын 12-ooс 12 дугаар сарын 16-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 3 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 4 хэлцлээр 11.8 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий бараа түүхий эд болох 50 тонн ноолуур, 3.1 тонн хонины ноос тус тус арилжсан байна.

 

Бусад мэдээ