12 сарын 26, 2022

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2022.12.19-2022.12.23

НИЙТ 3.4  ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА

2022 оны 12 дугаар сарын 19-өөс 12 дугаар сарын 23-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 3 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 25 хэлцлээр 3.4 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий бараа түүхий эд болох 500 тонн тосны ургамал, 967.2 тонн хонины ноос, 41.1 тонн завод ноос тус тус арилжсан байна.

Бусад мэдээ