01 сарын 05, 2023

2022 ОНД БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХЭМЖЭЭ

2022 ОНД 7,4ТН НООЛУУР БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА

Ямааны ноолуур – 7880 тн

Ямааны завод ноос – 2027 тн

Тэмээний ноос – 1960 тн

Хонины ноос – 18873 тн

Тосны ургамал – 9990 тн

Бодын хөөвөр – 192 тн тус тус арилжсан бөгөөд амьд малын арилжааг амжилттай зохион байгуулж 20 толгой хонь арилжсан байна.

Бусад мэдээ