01 сарын 09, 2023

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2023.01.02-2023.01.06/

НИЙТ 2.2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА

2023 оны 01 дүгээр сарын 02-оос 01 дүгээр сарын 06-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 4 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 25 хэлцлээр 2.2 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий бараа түүхий эд болох 251 тонн хонины ноос, 87.4 тонн ямааны завод ноос тус тус арилжсан байна.

Бусад мэдээ