01 сарын 16, 2023

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2023.01.09-2023.01.13/

НИЙТ 3.3 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА

2023 оны 01 дүгээр сарын 09-өөс 01 дүгээр сарын 13-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 5 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 35 хэлцлээр 3.3 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий бараа түүхий эд болох 0.4 тонн ноолуур, 52.5 тонн ямааны завод ноос, 1503 тонн хонины ноос тус тус арилжсан байна.

Бусад мэдээ