03 сарын 01, 2023

2-Р САРЫН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈

НИЙТ 17.6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА.

2023 оны 2 дугаар сард хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 12 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 77 хэлцлээр 17.6 тэрбум төгрөгийн энү бүхий бараа түүхий эд болох 9.5 тонн самнасан ямааны ноолуур, 657 тонн хонины ноос, 466.2 тонн ямааны завод ноос, 48.7 тонн тэмээний ноос, 2700 тонн тосны ургамал, 0.3 тонн бодын хөөврийг  тус тус арилжсан байна.

Бусад мэдээ