04 сарын 24, 2023

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХӨГЖИЛ: БИРЖИЙН ОРОЛЦОО” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

Хөдөө аж ахуйн биржийн 10 жилийн ойн хүрээнд “Хөдөө аж ахуйн биржийн хөгжил, чиг хандлага” эрдэм шинжилгээний хурлыг баталсан удирдамжийн дагуу 4 дүгээр сарын 21нд ХААИСургуулийн эрдмийн зөвлөлийн танхимд зохион байгуулав. Нийт 10 илтгэл ирснээс судлаач багш Д.Туулын “Хөдөө аж ахуйн биржийн хөгжлийн асуудал, сорилт” сэдэвт илтгэл тэргүүн байр, Судлаач багш доктор С.Хандсүрэнгийн “Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжиж олгож буй татаас дэмжлэгийн эдийн засаг нийгмийн үр өгөөж” сэдэвт бүтээл дэд байранд тус тус шалгарав.

Бусад мэдээ