10 сарын 17, 2022

Арилжааны мэдээ

10-р сарын 10-14-ны  хооронд 8.2 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийг биржээр арилжсан байна.

Бусад мэдээ