11 сарын 02, 2022

10-р сарын арилжааны мэдээ

10-р сарын арилжааны мэдээ 📈
Энэ сард нийт 36.5 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийг биржээр арилжсан байна.

Бусад мэдээ