10 сарын 14, 2022

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ – ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГТ📍

“Хоршооны хөгжлийг дэмжих жил-2022” ажлын хүрээнд тус аймгийн хөдөө аж ахуйн хоршооны дарга, сумын хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн нарт “ Хоршоо биржийн арилжаанд оролцох нь” сургалтыг зохион байгуулж хоршоодыг биржийн гишүүнээр бүртгэн, гэрээ байгууллаа.
Мөн Чойр суманд байрших 3 түүхий эдийн агуулахад итгэмжлэлийн үнэлгээ хийж ажилласан.

Бусад мэдээ