11 сарын 03, 2022

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ-ЗАВХАН АЙМАГТ 📍

Хоршооны хөгжлийг дэмжих жил-2022 он

Завхан аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газартай хамтран сумдын хоршоодын дарга болон хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн нарт “Хоршоодын гишүүд, мэргэжилтэн чадавхжуулах” сургалтыг 10 дугаар сарын 30-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтаар Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны танилцуулга, хоршоо биржийн арилжаанд оролцох боломж, үр ашгийн талаар мэдээлэл өгч, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн 4 хоршоог биржийн байнгын бус гишүүний болон агуулах итгэмжлэлийн гэрээ байгуулав.

 

Бусад мэдээ