11 сарын 09, 2022

БИРЖИЙН БАЙНГЫН БУС ГИШҮҮН ХОРШООНЫ СУУДЛЫН ХУРААМЖ БОЛОН АРИЛЖААНЫ ШИМТГЭЛИЙГ ТЭГЛЭЛЭЭ

#ХОРШООНЫХӨГЖЛИЙГДЭМЖИХЖИЛ2022

Хоршооны үйл ажиллагааг дэмжих ажлын хүрээнд 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн ТУЗ-ын 10-р тогтоолоор биржийн байнгын бус гишүүн хоршооны суудлын хураамж, арилжаа, төлбөр тооцооны шимтгэл болон хоршооны бэлтгэн нийлүүлсэн бараа, түүхий эдийг худалдан авагч талын арилжаа, төлбөр тооцооны шимтгэлийн хувь хэмжээг тэглэлээ. Уг тогтоолын хэрэгжилт нь 3 жилийн хугацаанд үргэлжлэх юм.

Бусад мэдээ