11 сарын 14, 2022

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2022.11.4-2022.11.7/

НИЙТ 5.2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА.

2022 оны 11 дүгээр сарын 04-өөс 7-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 4 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 31 хэлцлээр 5.2 тэрбум төгрөгийн энү бүхий бараа түүхий эд болох 12.4 тонн ямааны ноолуур, 855.6 тонн хонины ноос, 102.8 тонн т эмээний ноос тус тус арилжсан байна.

Бусад мэдээ