11 сарын 16, 2022

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ – ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТ 📍

ХОРШООНЫ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ-2022 ОН

Дархан-Уул аймгийн ХХААГ-тай хамтран аймгийн хоршоодын төлөөлөл, удирдлагуудад “Хөдөө аж ахуйн биржийн танилцуулга, биржийн гишүүнчлэл, шалгуур үзүүлэлт, хоршоо биржийн арилжаанд оролцох боломж, биржийн итгэмжлэлийн талаар мэдээлэл сургалт хийж, гишүүнчлэлийн гэрээ байгуулж, бүртгэлжүүлэн ажиллалаа.

 

Бусад мэдээ