01 сарын 23, 2023

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2023.01.16-2023.01.20/

НИЙТ 3.3 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА

2023 оны 01 дүгээр сарын 16-aaс 01 дүгээр сарын 20-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 3 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 32 хэлцлээр 3.3 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий бараа түүхий эд болох 156 тонн ямааны завод ноос, 25 тонн хонины ноос тус тус арилжсан байна.

Бусад мэдээ