05 сарын 04, 2023

ХАА-Н БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧ МЭРГЭШСЭН БРОКЕРЫН ХОЛБООТОЙ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Засгийн газрын 340 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцогч тусгай зохицуулалттай зах зээлд ажиллах оролцогчийг мэргэшүүлэх сургалтын чиг үүргийг “Хөдөө аж ахуйн бараа, түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгч мэргэшсэн брокеруудын нэгдсэн холбоо”-нд шилжүүлэхээр 2023 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдөр тус холбоотой ”Хамтран ажиллах санамж бичиг” байгууллаа.

Бусад мэдээ