05 сарын 30, 2023

АВЛИГЫН ЭСРЭГ #НЭГДЬЕ

ХАМТДАА НЭГДЭЦГЭЭЕ👍
ХАМТДАА ӨӨРЧЛӨЕ 💯
Авлигатай нийгмийг өөрчлөхийн тулд, ашиг сонирхолын зөрчлийг таслан зогсоох, ил тод байдлыг хангуулах, хариуцлага, ёс зүйг сайжруулахын тулд манай хамт олон нэгдэж байна.
Авлигыг илчилж #ШүгэлҮлээцгээе!
Авлигын эсрэг #Нэгдье

Бусад мэдээ