06 сарын 26, 2023

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ /2023.06.19-2023.06.23/

НИЙТ 38.2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ, АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖЛАА

2023 оны 06 дугаар сарын 19-өөс 06 дугаар сарын 23-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 5 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 23 хэлцлээр 38.2 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий бараа түүхий эд болох 229 тонн  ноолуурыг арилжсан байна.

Бусад мэдээ