01 сарын 11, 2024

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

ГИШҮҮНЧЛЭЛ, БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА!

Үндсэн чиг үүрэг:

 

Биржийн гишүүнчлэл болон бусад оролцогчидтой холбоотой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх. Үүнд:

 

-Харилцагчдын анхан шатны баримт бичгийг бүртгэлжүүлэх;

-Биржийн гишүүдийн бүртгэлийг тухай бүрт нь хянаж, шаардлагатай тохиолдолд гэрээг шинэчлэн байгуулах, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангуулахтай холбоотой ажлыг зохион байгуулах;

-Биржийн гишүүдийг үйл ажиллагаа, түүнтэй холбоотой мэдлэг, мэдээллээр хангах, гишүүнчлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхэд хяналт тавих, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шалгалтуудыг хуваарь гарган тогтмол хийх;

-Биржийн байнгын болон байнгын бус гишүүн оролцогчдыг мэргэшүүлэх сургалт, хөтөлбөрийг нэгжээрээ бие даан болон бусад нэгжүүдтэй хамтран боловсруулах, зохион байгуулах;

-Биржийн гишүүний төрөл, хэлбэр, шаардлага, шалгуур, тэдгээрийн бүтэц, зохион байгуулалтын талаар судалгаа хийх, байнга хөгжүүлэх;

-Гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, гишүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх ажлуудыг судлан төлөвлөх зэрэг болно.

 

Ажлын байрны тусгай шаардлага:

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх;

Эрх зүйч, эдийн засаг, санхүү, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн байх;

 

Бүрдүүлэх материал:

Төрийн албан хаагчийн анкет /шинэ загвар/ бөглөх,

Өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт,

4х6 хэмжээтэй 2 хувь зураг,

Иргэний үнэмлэх, боловсролын гэрчилгээний лавлагаа, НДШ төлөлтийн лавлагаа, эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй тухай лавлагаа зэргийг emongolia-гаас хэвлэж авч ирэх.

 

Бүртгэл явагдах хугацаа:

2024 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2024 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийг дуустал.

 

Холбоо барих:

Баянзүрх дүүрэг 1 дүгээр хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө 18А-1, Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооны байр /Namac building/ II давхар.

“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК  Утас: 70128779, 70138779

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Г.Золжаргал.

Цахим шуудангийн хаяг: zoljargal@mce.mn

 

“ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ” ХХК

 

Бусад мэдээ