11 сарын 21, 2022

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ 📈 /2022.11.14-2022.11.18/

НИЙТ 3.7 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНЭ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БИРЖЭЭР АРИЛЖСАН БАЙНА.

2022 оны 11 дүгээр сарын 14-өөс 18-ны хооронд хөдөө аж ахуйн биржээр нийт 3 удаагийн арилжаа зохион байгуулагдаж 18 хэлцлээр 3,7 тэрбум төгрөгийн энү бүхий бараа түүхий эд болох 15,6 тонн ямааны ноолуур, 23,2 тонн ямааны завод ноос, 161 тонн хонины ноос, 63.4 тонн тэмээний ноос, 12.5 тонн хонины завод ноос тус тус арилжсан байна.

 

Бусад мэдээ