Онцлох мэдээ

06 сарын 16, 2022

Малчид хоршоолж ажилласнаар тогтвортой орлогын эх үүсвэртэй болно.

Малчдын нөр их хөдөлмөрийн үр дүнд хүн амын гол нэрийн хүнсний хэрэгцээг хангаж, үндэсний үйлдвэрийн түүхий эдийг бэлтгэсээр иржээ. Гэвч малын өсөлт... Малчдын

Мэдээ

10 сарын 10, 2022

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ – БАЯНХОНГОР АЙМАГТ 📍

"Хоршооны хөгжлийг дэмжих жил -2022" ажлын хүрээнд 2022

10 сарын 06, 2022

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ – ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ 📍

“Хоршооны хөгжлийг дэмжих жил 2022” ажлын хүрээнд Хөдөө

10 сарын 06, 2022

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ – АРХАНГАЙ АЙМАГТ 📍

“Хоршооны хөгжлийг дэмжих жил 2022” ажлын хүрээнд Хөдөө

09 сарын 26, 2022

2022 онцлох 1р хэсэг

Нийслэлийн хэмжээнд халтиргаа гулгаанаас үүдэлтэй осол гэмтэлд өртөн

06 сарын 16, 2022

Малчид хоршоолж ажилласнаар тогтвортой орлогын эх үүсвэртэй болно.

Малчдын нөр их хөдөлмөрийн үр дүнд хүн амын

06 сарын 16, 2022

Малчид хоршоолж ажилласнаар тогтвортой орлогын эх үүсвэртэй болно.

Малчид хоршоолж ажилласнаар тогтвортой орлогын эх үүсвэртэй болно.

06 сарын 16, 2022

Малчид хоршоолж ажилласнаар тогтвортой орлогын эх үүсвэртэй болно.

Малчид хоршоолж ажилласнаар тогтвортой орлогын эх үүсвэртэй болно.